Erasmus+

EmpoweringEFT@EU

This project developed training opportunities and good practice guides for EFT trainers and clinical supervisors, as well as a digital platform to support EFT training, supervision and practice in different countries..

EmpoweringEFT

De afgelopen tien jaar waren Europese landen zich bewust van de wereldwijde ziektelast betreffende de geestelijke gezondheidsproblemen en dit heeft geleid tot Europese beloftes om deze problemen aan te pakken (bijv. het Pact voor Geestelijke Gezondheid en Welzijn – Wahlbeck, 2010, en een Europees Kader over Geestelijke Gezondheid en Welzijn – Europese Commissie, 2016; Wykes, et al., 2015). In het bijzonder wordt depressie op zich als een epidemie beschouwd vanwege de sociale en financiële impact, het hoge terugvalpercentage en het toenemende percentage bij ouderen en mensen met een lagere sociaaleconomische status (Freeman et al., 2016; Vieira & Cunha, 2019). Recente bewijzen tonen ook aan dat de COVID-19-pandemie en de daaropvolgende lockdowns een aanzienlijke tol hebben geëist van de geestelijke gezondheid van europeanen (bijv. Hummel et al., 2021; Rossi et al., 2020). Naast depressie hebben andere emotionele problemen, zoals angst, trauma/stressgerelateerde en obsessief-compulsieve stoornissen, ook een hoge prevalentie, comorbiditeit en tendens om zich te ontwikkelen tot chronische aandoeningen, wat een aanzienlijke uitdaging vormt voor de nationale gezondheidssystemen.

Binnen de psychologische behandelingen die beschikbaar zijn voor deze emotionele stoornissen, vormen met name transdiagnostische behandelingen een veelbelovende en innovatieve benadering van de behandeling van emotionele stoornissen, gebaseerd op het feit dat veel van deze problemen gemeenschappelijke psychopathologische kenmerken, etiologie en onderhoudsmechanismen hebben.

Emotiegerichte therapie (EFT) is niet alleen een innovatieve en effectieve behandeling voor emotionele stoornissen (Elliott et al., 2002, 2013, 2021; Timulak & Keogh, 2020), maar bevordert tegelijkertijd de verandering van diepe en onaangepaste emotionele processen samen met de verandering van symptomen, waarvoor sterk empirisch bewijs verzameld werd op biologisch, psychologisch en klinisch niveau (bijv. Kramer & Pascual-Leone, 2016; Peluso & Freund, 2018).

Dit project zal trainingsmogelijkheden en handleidingen voor goede behandelpraktijken ontwikkelen voor EFT-trainers en klinische supervisoren, evenals een digitaal platform ter ondersteuning van EFT-training, supervisie en praktijk in verschillende landen. Het zal ook de oprichting vergemakkelijken van een netwerk van lokale EFT-trainers en supervisoren die vertegenwoordigers zullen worden voor de verspreiding van goede behandelpraktijken in partnerlanden en in heel Europa, vooral in Portugal en Spanje.

Nieuws & Update

Testimonials & Partners

Erasmus+ De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

nl_NLDutch