Team

Erasmus+

EFT TEAM

PROJECT COÖRDINATOR
Maiêutica

Carla Cunha

Carla Cunha is klinisch en gezondheidspsycholoog, gespecialiseerd...

mais

Maiêutica

Cláudia Azevedo

Maiêutica

Alexandre Sousa

Maiêutica

Beatriz Viana

University of Strathclyde

Robert Elliott

University of Strathclyde

Lorna Carrick

Institut für Emotionsfokussierte Therapie

Lars Auszra

Institut für Emotionsfokussierte Therapie

Imke Herrmann

Counseling Psychology

Ladislav Timulak

Comillas University

Rafael Jódar Anchía

Emotion Focused Therapy Clinic

Ciro Caro

Psychology Department at Comillas University

Juan Pedro Núñez

Instituto Universitário da Maia

João Salgado

Instituto Universitário da Maia

Eunice Silva

Portuguese Society of Emotion-Focused Therapy

Susana Almeida

Portuguese Society of Emotion Focused Therapy

Marina Monteiro

Catholic University of Louvain

Kurt Renders

University of Lausanne

Ueli Kramer

Emotion Focused Therapy Institute Netherlands

Juliette Becking

Institut for Emotionsfokuseret Terapi)

Niels Bagge

Webster University’s Graduate Counselling Program

Catalina Woldarsky Meneses

Trinity College Dublin

Daragh Keogh

DPsych Counselling Psychologist

Christina Michael

Master's in Clinical and Health Psychology

Pedro Lopes

Erasmus+ De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Claudia Azevedo, van ISMAI, heeft ruime ervaring in het coördineren van Erasmus+ en andere door de EU gefinancierde projecten en is nu betrokken bij de managementaspecten van het EmpoweringEFT@EU-project. Dit project heeft tot doel emotiegerichte therapie te verspreiden in landen als Portugal en Spanje en nieuwe therapeuten te ondersteunen bij de implementatie van deze effectieve en innovatieve psychotherapeutische behandeling voor emotionele stoornissen.

Claudia Azevedo heeft een diploma in management en een Master of Arts in Internationale Betrekkingen van de Universiteit van Bologna. Ze heeft een aanzienlijke ervaring opgebouwd in projectcyclusbeheer (ontwerp, uitvoering, monitoring en evaluatie). Claudia heeft ongeveer 5 jaar in het buitenland gewoond, op verschillende continenten, waar ze studeerde, werkte en vrijwilligerswerk deed. Ze begeleidt en coördineert projecten op het gebied van sociale innovatie, met bijzondere aandacht voor het onderwijs.

Alexandre Sousa, PhD in Computer Science, leidt de afdeling Communicatiewetenschappen en Informatietechnologie bij ISMAI en coördineert de MSc in Informatietechnologie, Communicatie en Multimedia. In het EmpoweringEFT@EU-project zal Alexandre Sousa betrokken zijn bij het opzetten van het digitale platform ter ondersteuning van de verspreiding van emotiegerichte therapie (EFT) in de verschillende talen van de partners (Portugees, Castellaans/Spaans, Duits en Engels) en de opleiding en begeleiding van nieuwe EFT-therapeuten ondersteunen voor de implementatie van deze effectieve en innovatieve psychotherapeutische behandeling voor emotionele stoornissen.

Alexandre Sousa was onderzoeker in verschillende eerdere internationale projecten, zoals: Alert – Emergency Room Tracking (2001-2003), Manchester – Emergency Room Triage (2002), Eureka E!2235IKF Information Knowledge Fusion (2000-2005). Hij was ook technisch directeur en projectleider van projecten op het gebied van e-government en digitale steden zoals Maia Digital (2003-2004) en Porto Digital (2005-2008); dit latere project bouwde het glasvezel telecommunicatienetwerk van de stad Porto.

Beatriz Viana is een PhD-student in Klinische Psychologie aan ISMAI met een Master in Klinische en Gezondheidspsychologie. Momenteel is ze bezig met haar professionele jaar om volwaardig lid te worden van de Portugese Vereniging van Psychologen (Ordem dos Psicólogos Portugueses), begint ze haar carrière als klinisch en gezondheidspsycholoog en ontwikkelt ze haar doctoraatsproject op het gebied van doelbewuste praktijk en de opleiding van psychotherapeuten. Momenteel is ze onderzoeksassistent in het EmpoweringEFT@EU-project en heeft ze als taak het ondersteunen van management- en onderzoeksaangelegenheden voor de verspreiding van emotiegerichte therapie in Portugal en het ondersteunen van nieuwe therapeuten voor de implementatie van deze effectieve en innovatieve psychotherapiebehandeling voor emotionele aandoeningen.

Robert Elliott is hoogleraar Counseling en Klinische Psychologie aan de Universiteit van Strathclyde (Glasgow, Schotland – VK). Momenteel is hij bestuurslid van de International Society for Emotion-focused Therapy (ISEFT). Hij één van de grondleggers van Emotion-Focused Therapy (EFT), met vele publicaties en boeken op dit gebied, en heeft verschillende generaties EFT therapeuten over de hele wereld getraind en begeleid. Hij is een expert in proces- en outcome-onderzoek in psychotherapie en heeft grote overzichten en meta-analyses uitgevoerd van onderzoek naar EFT en gerelateerde humanistische en experiëntiële psychotherapieën.

Hij was voorzitter van de Society for Psychotherapy Research (2000-2001) en was mederedacteur van het tijdschrift Psychotherapy Research. In 2008 ontving hij de Carl Rogers Award for Contributions to Humanistic Psychology van de American Psychological Association, evenals de Distinguished Research Career Award van de Society for Psychotherapy Research.

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Robert Elliott betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van innovatieve trainingscursussen om nieuwe EFT-trainers en supervisors uit het buitenland op te leiden en bij de ontwikkeling van gidsen voor ‘Good Practices’ voor EFT-training en supervisie.

Lorna Carrick is een ervaren EFT-therapeut en supervisor en helpt bij het geven van EFT-trainingen aan de Universiteit van Strathclyde, waar ze ook lesgeeft op de MSc in psychotherapie en counseling. Ze heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van geestelijke gezondheid en 20 jaar ervaring als persoonsgerichte/ervaringsgerichte therapeut, met een achtergrond in projectontwikkeling binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Lorna Carrick is een ervaren psychotherapietrainer, gespecialiseerd in het koppelen van theorie aan de klinische praktijk en het gebruik van ervaringsgerichte lesmethoden om zowel academisch als professioneel leren te vergemakkelijken.

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Lorna Carrick betrokken zijn bij de ontwikkeling van innovatieve trainingscursussen om nieuwe EFT-trainers en supervisors op te leiden en bij de ontwikkeling van gidsen voor ‘Good Practices’ voor EFT-training en supervisie.

Lars Auszra, van het Institut für Emotionsfokussierte Therapie – IEFT, is een psycholoog, docent, therapeut en klinisch supervisor. Lars Auszra is momenteel bestuurslid van de International Society for Emotion-focused Therapy (ISEFT) en van de German Society for Emotion-Focused Therapy (DeGEFT). Lars Auszra is een gekwalificeerde therapeut in Gedragstherapie, Emotiegerichte therapie (gecertificeerde internationale trainer en supervisor ), Emotiegerichte relatietherapie en Integratieve traumatherapie. Hij was mede-oprichter van The Institute for Emotion Focused Therapy (IEFT) in Duitsland, een instituut dat permanente educatie cursussen in Emotion-Focused Therapy (EFT) aanbiedt. De IEFT leidt al jaren therapeuten van verschillende scholen op die emotiegericht werken ervaren als een enorme verrijking van hun therapeutische activiteiten.

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Lars Auszra betrokken zijn bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve trainingscursussen om nieuwe EFT-trainers en EFT-supervisors uit het buitenland op te leiden en bij de ontwikkeling van Gidsen voor goede behandelpraktijken voor EFT-training en supervisie.

Imke Herrmann, van het Institut für Emotionsfokussierte Therapie – IEFT, is psycholoog, docent, therapeut en supervisor. Ze is momenteel lid van de Beierse Kamer van Psychotherapeuten, van de Vereniging voor Psychotherapie Onderzoek (SPR) en van de Duitse Vereniging voor Emotiegerichte Therapie (DeGEFT). Imke Herrmann is gediplomeerd therapeut in Gedragstherapie, Emotiegerichte therapie (gecertificeerd internationaal trainer en supervisor), Emotiegerichte relatietherapie en Integratieve traumatherapie.

Ze is ook mede-oprichter van The Institute for Emotion Focused Therapy (IEFT), een instituut dat permanente educatie cursussen in Emotion-focused Therapy (EFT) aanbiedt, erkend en gecertificeerd door de ISEFT (International Society for Emotion-focused Therapy - ISEFT) . De IEFT leidt al jaren therapeuten van verschillende scholen op die emotiegericht werken als een enorme verrijking van hun therapeutische activiteiten ervaren.

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Imke betrokken zijn bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve trainingscursussen om nieuwe EFT-trainers en EFT-supervisors uit het buitenland op te leiden en bij de ontwikkeling van Gidsen voor goede behandelpraktijken voor EFT-training en supervisie.

Ladislav (Laco) Timulak is een universitair hoofddocent in counselingpsychologie en cursusdirecteur van het doctoraat in counselingpsychologie aan de School of Psychology, Trinity College Dublin en de president van het Emotion-focused Therapy Institute - Ierland (iEFT), met ruime trainingservaring in EFT. Hij is betrokken geweest bij een aantal onderzoeken naar het proces en de outcome van psychotherapie. Hij is een deskundige en internationale trainer in emotiegerichte therapie en werkte samen met vooraanstaande experts in deze vorm van therapie bij het uitvoeren van grote overzichten van onderzoek naar EFT en gerelateerde humanistische en experiëntiële psychotherapieën.

Ladislav Timulak paste emotiegerichte therapie (EFT) voor gegeneraliseerde angststoornis aan (project gefinancierd door de Irish Health Research Board), en dit werk werd gepubliceerd door Routledge Transforming Emotional Pain in Psychotherapy [2015] and Transforming Generalized Anxiety [2017]. Momenteel voert hij onderzoek uit over EFT als transdiagnostische behandeling voor emotionele stoornissen.

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Lars Auszra betrokken zijn bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve trainingscursussen om nieuwe EFT-trainers en EFT-supervisors uit het buitenland op te leiden en bij de ontwikkeling van Gidsen voor goede behandelpraktijken voor EFT-training en supervisie.

Rafael Jódar Anchía is een universitair hoofddocent aan de Pauselijke Universiteit Comillas (Universidad Pontificia Comillas). Hij is directeur van het masterprogramma in Experiëntieel-humanistische Psychotherapie en Emotiegerichte Therapie (EFT) en de klinisch coördinator van de Psychology Clinic van de Pauselijke Universiteit Comillas. Hij is een gecertificeerd therapeut en supervisor bij de International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT). Hij doceert Humanistische Psychotherapie en Inleiding in Emotiegerichte Therapie aan (postacademische) studenten.

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Rafael Jódar Anchía betrokken zijn bij de training en supervisie van nieuwe EFT-therapeuten in Spanje en bij de ontwikkeling van Gidsen voor goede behandelpraktijken voor EFT-training en supervisie.

Ciro Caro, PhD in Psychologie, heeft een EFT-training gevolgd aan de Emotion-Focused Therapy Clinic (York University in Toronto, Canada) en is gasthoogleraar aan de Pauselijke Universiteit Comillas in Madrid. Ook is hij lid van de redactieraad van de Revista de Psicoterapia en die van het Tijdschrift voor Onderwijzers (FERE-EC). Revista de Psicoterapia and a member of the Editorial Board of Educators Magazine (FERE-EC).

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Ciro Caro betrokken zijn bij de training en supervisie van nieuwe EFT-therapeuten in Spanje en bij de ontwikkeling van Gidsen voor goede behandelpraktijken voor EFT-training en supervisie.

Juan Pedro Núñez Partido is universitair hoofddocent aan de Pauselijke Universiteit Comillas en directeur van het departement Psychologie aan de Pauselijke Universiteit Comillas. Hij is een door de FEAP (Spaanse Federatie van Verenigingen voor Psychotherapie) erkende humanistische psychotherapeut. Tot zijn onderzoeksgebieden behoren emotie en de relatie tussen emotie en bewuste en onbewuste informatieverwerking. Hij is klinisch supervisor van postacademische studenten in het masterprogramma algemene gezondheidspsychologie.

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Juan Pedro Núñez betrokken zijn bij de training en supervisie van nieuwe EFT-therapeuten in Spanje en bij de ontwikkeling van Gidsen voor goede behandelpraktijken voor EFT-training en supervisie.

João Salgado is de voorzitter van SPTFE (Portugese Vereniging voor Emotiegerichte Therapie) en is universitair hoofddocent aan ISMAI. Hij is een door de Portugese Vereniging van Psychologen (Ordem dos Psicólogos Portugueses) erkende klinische en gezondheidspsycholoog en psychotherapeut. Hij is co-coördinator van de onderzoeksgroep binnen de International Society for Emotion-Focused Therapy. João Salgado is betrokken geweest bij verschillende onderzoeks- en trainingswerkzaamheden in Portugal op het gebied van EFT. Zo was hij projectleider van “Decentering and Change in Psychotherapy” (2010-2013), een onderzoek waarbij de praktijk van EFT betrokken was en het project “iCare4Depression: Combining face to face psychotherapy with digital mobile and internet solutions” (sinds 2016), beide gefinancierd door de Portugese Stichting voor Wetenschap en Technologie (FCT). Ook heeft hij gewerkt aan het project “STOP Depression: Stepped Care Treatments and Digital Solutions for Depression and Suicide Prevention in Primary Care”, gefinancierd door de EEA Grants.

In het EmpoweringEFT@EU-project zal João Salgado betrokken zijn bij de training en supervisie van nieuwe EFT-therapeuten in Portugal en bij de ontwikkeling van Gidsen voor goede behandelpraktijken voor EFT-training en supervisie.

Eunice Silva
Portuguese Team: University of Maia

Eunice Silva is de vice-voorzitter van de SPTFE (Portugese Vereniging voor Emotiegerichte Therapie). Eunice Silva is een klinisch en gezondheidspsycholoog bij het Portugese Instituut voor Oncologie (IPO) in Porto, het voornaamste ziekenhuis voor kankerbehandelingen in het noorden van Portugal, en heeft uitgebreide ervaring met EFT bij kankerpatiënten. Eunice Silva wordt door de Portugese Vereniging van Psychologen erkend als psycholoog met als specialisatie klinische en gezondheidspsychologie en een geavanceerde specialisatie in psychotherapie. Ook is ze lid van de International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT).

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Eunice Silva betrokken zijn bij de training en supervisie van nieuwe EFT-therapeuten in Portugal en bij de ontwikkeling van Gidsen voor goede behandelpraktijken voor EFT-training en supervisie.

Susana Almeida is bestuurslid van de SPTFE (Portugese Vereniging voor Emotiegerichte Therapie) en is een klinisch en gezondheidspsycholoog bij het Portugees Instituut voor Oncologie (IPO) in Porto, waar ze tevens haar doctoraatsproject ontwikkelt. In het kader van dit project past ze emotiegerichte therapie (EFT) toe om kankerpatiënten te behandelen.

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Susana Almeida betrokken zijn bij de training en supervisie van nieuwe EFT-therapeuten in Portugal en bij de ontwikkeling van Gidsen voor goede behandelpraktijken voor EFT-training en supervisie.

Marina Monteiro is bestuurslid van de SPTFE (Portugese Vereniging voor Emotiegerichte Therapie:https://www.facebook.com/sptfeZe is een door de Portugese Vereniging van Psychologen (Ordem dos Psicólogos Portugueses) erkende klinisch en gezondheidspsycholoog en heeft hoofdzakelijk klinische ervaring met EFT bij volwassenen. Marina is momenteel PhD-student aan ISMAI (Universiteit van Maia), waar ze onderzoek ontwikkelt met betrekking tot de bekwaamheid van therapeuten binnen de emotiegerichte therapie. In het EmpoweringEFT@EU-project zal Marina betrokken zijn bij de training en supervisie van nieuwe EFT-therapeuten in Portugal en bij de ontwikkeling van Gidsen voor goede behandelpraktijken voor EFT-training en supervisie.

Kurt Renders is een klinisch psycholoog met ervaring op het gebied van emotiegerichte en existentiële therapie. Kurt is verantwoordelijk voor de coördinatie van het postacademisch programma in Persoonsgerichte Therapie, Emotiegerichte Therapie en Existentiële Therapie aan de Université catholique de Louvain (België)https://uclouvain.be/en/index.htmlHij heeft ruime en internationale trainingservaring op het gebied van EFT, is lid van het opleidingscentrum Focus on Emotion (België) en heeft een privépraktijk in Antwerpen. In het EmpoweringEFT@EU-project zal Kurt Renders als deskundige EFT-trainer/supervisor betrokken zijn bij de kritische beoordeling en vertaling van intellectuele outputs.

Ueli Kramer, PhD, is universitair hoofddocent (privaatdocent), onderzoeker op het gebied van psychotherapie en klinisch psychotherapeut aan de Universiteit van Lausanne (Zwitserland) en voorzitter van de Vereniging voor Psychotherapie Onderzoekhttps://www.psychotherapyresearch.org/De afgelopen jaren heeft hij veel onderscheidingen ontvangen: in 2015 was hij mede-ontvanger van de Inger Salling Award, in 2016 heeft hij de Outstanding Early Career Achievement Award van de Vereniging voor Psychotherapie Onderzoek en de Hamburg GePS Award for Personality Disorders ontvangen, in 2018 de Marvin Goldfried New Researcher Award van de Vereniging voor Verkenning van Psychotherapie Integratie en in 2019 de AEMD Marina Picasso Award.

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Ueli Kramer betrokken zijn bij de ontwikkeling van een digitaal platform ter ondersteuning van EFT-training, -supervisie en -praktijk en ter verzameling van data voor EFT-onderzoek.

Juliette Becking is klinisch psycholoog/psychotherapeut en oprichter van EFTiNhttps://www.eftin.nl/Juliette was de eerste EFT-trainer in Nederland en is mede-oprichter van Apanta-ggz en de Apanta-academy. Sinds 2017 is ze bestuurslid van de ISEFT (International Society for Emotion-Focused Therapy) en werkt ze aan de verspreiding van emotiegerichte therapie. In het EmpoweringEFT@EU-project zal Juliette Becking als deskundige EFT-trainer/supervisor betrokken zijn bij de kritische beoordeling en vertaling van intellectuele outputs.

Niels Bagge is klinisch psycholoog, heeft een privépraktijk en is president van het Deense IEFThttps://www.ieft.dk/waar hij zich bezighoudt met training en supervisie op het gebied van EFT en andere persoonsgerichte en experiëntiële (PCE) werkwijzen. Hij heeft een Master in Psychologie van de Universiteit van Kopenhagen, is een bevoegd psycholoog in Denemarken en heeft een door de Deense Psychologische Vereniging erkende specialisatie in psychotherapie en supervisie. Niels is een ervaren EFT-therapeut die in 2003 onder Les Greenberg is begonnen met zijn EFT-opleiding. Hij is een gecertificeerde en door de ISEFT (International Society for Emotion-Focused Therapy) erkende EFT-therapeut, EFT-supervisor en (lokale) EFT-trainer. Hij is mede-oprichter van het Deense Carl Rogers Forum en van de Deense Vereniging voor Persoonsgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (DSPOP), waarvan hij momenteel tevens de voorzitter is. Hij is voorzitter van het comité dat de vijftiende editie van de wereldwijde conferentie voor persoonsgerichte en experiëntiële psychotherapie en counseling in 2022 in Kopenhagen organiseert (PCE2022 – www.pce2022.com). Niels spreekt regelmatig op internationale conferenties en heeft geschreven over EFT. Hij is betrokken bij praktijkonderzoek en netwerken voor praktijkonderzoek (PRN's). In het EmpoweringEFT@EU-project zal Niels het Deense vertaalteam leiden (samen met Daniel Hoffman en Steen Rassing) en de voornaamste intellectuele outputs beoordelen.

Catalina Woldarsky Meneses, PhD, is een klinisch psycholoog met een privépraktijk in Lausanne, Zwitserland. Ze is adjunct-hoogleraar aan Webster University in Genève, waar ze doceert op de MA in Counseling. Ook is Catalina een door de ISEFT gecertificeerde supervisor en trainer. Catalina is een van de oprichters en de huidige voorzitter van de Zwitserse Vereniging voor Emotiegerichte Therapieën (EFT-CH).

 

In het EmpoweringEFT@EU-project zal Catalina Woldarsky Meneses betrokken zijn bij de ontwikkeling en kritische beoordeling van de trainingscursussen om nieuwe EFT-trainers en -supervisoren op te leiden, de voornaamste intellectuele outputs. Ook zal ze in de toekomst de bijdragen van dit project gebruiken om te helpen bij de oprichting van EFT-trainingsinstituten in Latijns-Amerika, waaronder haar geboorteland, Chili.

Dr. Daragh Keogh (D.Couns.Psych.) is a Chartered Counselling Psychologist with the Psychological Society of Ireland. He is an Assistant Professor on the Doctorate in Counselling Psychology in Trinity College Dublin, Ireland, where he is involved in training and supervising counselling psychologists. He is an EFT therapist and supervisor. He is a director of the Institute of Emotion-Focused Therapy Ireland which runs ISEFT accredited trainings in EFT. He has also been trial manager on a number of open and randomised controlled trials investigating the development of EFT as a treatment for generalised anxiety and as a transdiagnostic intervention. In the EmpoweringEFT@EU project, Daragh will assist with the development of resources for training and supervision.

Dr. Christina Michael, DPsych psycholoog

Christina, PsyD, is een counselingpsycholoog geaccrediteerd en geregistreerd in Cyprus en het VK. Voordat ze in 2018 naar Cyprus verhuisde, werkte Christina met mensen die 7 jaar in Schotland werkten met een breed scala aan psychische problemen en ook een universitair hoofddocent aan het doctoraat in counselingpsychologie gedurende 4 jaar. Christina was de eerste EFT-therapeut in Cyprus en oprichter van het Cyprus Institute for Emotion Focused Therapy, een instituut dat cursussen voor permanente educatie in emotiegerichte therapie (EFT) aanbiedt, erkend en gecertificeerd door de ISEFT (International Society for Emotion-focused Therapy - ISEFT).

 

Christina is momenteel gevestigd in Cyprus als privé-beoefenaar en is gastdocent aan de Universiteit van Nicosia, Cyprus en de Glasgow Caledonian University, Schotland. Ze is ook klinisch supervisor voor studenten klinische psychologie en counseling aan de Universiteit van Nicosia. Ze is een EFT-supervisor in Iran, opgeleid door Robert Elliott, Les Greenberg en Lorna Carrick en traint in EFT-trainingen in Europa, het VK en de VS. Christina is bestuurslid van de Cyprus Professional and Scientific Psychology Association en mede-oprichter van de afdeling Counseling Psychology in Cyprus.

 

In the EmpoweringEFT@EU project, Christina will be involved in the discussion and feedback regarding the intellectual outputs produced and in the translation to Greek, her native language.

Patricia Pinheiro
Portuguese Team: University of Maia

Patrícia Pinheiro is a Clinical and Health Psychologist, being a full member of the Portuguese Psychologists Order. She completed her PhD in Applied Psychologist in 2019 at the University of Minho. Patrícia works as an invited assistant professor at the University of Maia, teaching in the Psychology degree, master’s, and PhD courses. Her research has focused primarily on depression and complicated grief conditions; she is investigating the clients’ process of change in psychotherapy, the effectiveness of psychological treatments, and how to train more effective psychotherapists. Currently she is member of two research and training projects in grief and bereavement.

Close
nl_NLDutch